U bent hier

Ziekte

Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt. Dit kan een griepje zijn, maar je kunt ook langdurig uitgeschakeld zijn. Wat moet je dan doen?

Jezelf ziekmelden

Als je ziek bent is het belangrijk dat je je meteen op de eerste dag ziek meldt bij je werkgever. Werk je via een uitzendbureau? Dan moet je je ook hier nog ziek melden. In je arbeidsovereenkomst of aanvullende voorwaarden kan zijn opgenomen wanneer je je ziek moet melden en bij wie je daarvoor moet zijn. Als je niet wilt, hoef je niet door te geven aan je baas hoe lang je verwacht ziek te zijn of wat je mankeert. Dit is niet verplicht. Maar realiseer je wel dat je door geheimzinnig te doen alleen maar vragen oproept.

Je werkgever geeft je ziekmelding altijd door aan de arbodienst (in ieder geval binnen 7 dagen). Die kan soms besluiten een controleur langs te sturen om te kijken of je wel echt ziek thuis zit. In overleg met jou bepaalt de arboarts dan wanneer je weer kunt werken. Ben je niet thuis? Dat is geen ramp. Je krijgt dan een brief met een datum en tijdstip waarop je je bij de dienst moet melden.

Ben je weer beter? Vergeet dan niet om je op je eerste werkdag weer beter te melden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als je ziek wordt heb je recht op doorbetaling van je salaris.. Je ontvangt in het eerste ziektejaar minstens 70 procent  van je loon en minimaal het minimumloon. Het kan zijn dat je werkgever één of twee wachtdagen hanteert waarover je niet doorbetaald krijgt, dit moet dan wel geregeld zijn in je arbeidsovereenkomst of cao. Voor oproepkrachten kunnen ook uitzonderingen gelden.

In het tweede ziektejaar is je werkgever nog steeds verplicht om minimaal 70 procent van je loon door te betalen, hij is dan niet meer verplicht om aan te vullen tot aan het minimumloon. Als je inkomen hierdoor onder het minimumloon zakt, kun je terecht bij het UWV voor een toeslag gedurende het tweede ziektejaar.

Ook als je een tijdelijk contract hebt heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever stopt alleen wel wanneer je contract afloopt. Je kunt je daarna voor een Ziektewet- uitkering melden bij het UWV.

Uitkeringen na 2 jaar

Ben je langdurig ziek? Dan zijn er verschillende uitkeringen waarvoor je in aanmerking kunt komen zodat je  voldoende geld hebt om van rond te komen.  Deze uitkeringen vallen onder de Wet Werk en Inkomensvoorziening (WIA):

De WIA is een inkomensvoorziening die je kunt aanvragen als je bijna 2 jaar ziek bent. De WIA kent twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering (voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de IVA-uitkering (voor volledig arbeidsongeschikten). Op de website van het UWV vind je meer informatie over de WIA

Wajong

Sinds 1 januari 2015 is een groot deel van de Wajong ondergebracht in de Participatiewet. Mensen met een ziekte of handicap die nooit meer kunnen werken door een ziekte of handicap hebben nog wel recht op een Wajong-uitkering van het UWV. Het gaat om mensen van wie voor hun 18e is vastgesteld dat ze door ziekte of handicap nooit meer kunnen werken. Jongehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Ook krijgen ze hulp bij het vinden van geschikt werk. 
Meer informatie over de Wajong.

Burn-out

Wat is een burn-out? En wat zijn de klachten?

Als je een burn-out hebt, ben je letterlijk helemaal op. Je lichaam wil alleen nog maar rusten en slapen, dit gevoel kan soms weken maar ook wel maanden duren. De klachten beginnen onschuldig met vermoeidheid, stress of hoofdpijn maar kunnen uitlopen op een burn-out. Onzekerheid, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen kunnen  een rol spelen bij dit probleem.
Herken je deze klachten? Als je snel actie onderneemt, zijn de klachten goed te behandelen. Neem rust en bezoek je huisarts voor advies. Meer informatie over een burn-out is te vinden op de website van Stichting Burnout

Hier alvast een paar tips om een burn-out te voorkomen:

1. Neem tijd voor ontspanning

2. Vergelijk jezelf niet teveel met anderen

3. Bepaal duidelijk je grenzen en durf nee te zeggen

4. Leer te luisteren en reageren naar je ‘eigen’ lichamelijke en psychische signalen

5. Niet alles hoeft perfect

6. Niet alles tegelijk willen doen

7. Doe het werk wat je echt leuk vind en waar je passie voor hebt

8. Ontdek wat energie kost en wat juist energie oplevert

Agenda

Er staat nog niks op de agenda.

Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties