U bent hier

Contract & cao

Contract check

Twijfel je of de voorwaarden in je contract wel oké zijn? Heb je een contract aangeboden gekregen en wil je hem eerst laten checken voor je ondertekent? Of heb je een meningsverschil met je werkgever over de inhoud van je arbeidscontract?

Word lid van FNV Jong en maak gebruik van de contract check. Dit is helemaal gratis voor leden! Een expert van FNV Jong neemt jouw contract door. Bekijk ook alle andere voordelen van een FNV Jong lidmaatschap!

Wat staat er in een arbeidscontract?

Punten die in ieder geval in je arbeidsovereenkomst moeten staan, zijn:

 • de naam en woonplaats van jou en je werkgever
 • plaats(en) waar je werkt
 • je functie of het soort werk dat je doet
 • je brutoloon
 • datum waarop het contract ingaat
 • datum waarop het contract afloopt (alleen bij tijdelijk contract)
 • de werkuren per dag of per week
 • of het een uitzendovereenkomst is
 • of er een proeftijd van toepassing is en de duur ervan (alleen mogelijk bij contracten die 6 maanden of langer duren).
 • of er een cao van toepassing is
 • je opzegtermijn bij ontslag en die van je werkgever
 • het aantal vakantiedagen
 • eventuele deelname aan een pensioenfonds

In de arbeidsovereenkomst of in de cao kunnen ook afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld overwerk, toeslagen en reiskostenvergoeding. Per 1 januari 2015 mogen werkgevers geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Veel jongeren hebben voor hun bijbaan een oproepcontract. Lees meer over oproepcontracten!

Proeftijd

De proeftijd is een periode voor jezelf en voor de werkgever om te kijken of je geschikt bent voor het werk. Dit betekent dat zowel jij als je werkgever de arbeidsovereenkomst per direct kunnen stoppen zonder rekening te houden met een opzegtermijn. De proeftijd duurt bij een tijdelijk contract, van minder dan 2 jaar, maximaal 1 maand. Bij een tijdelijk contract van langer dan 2 jaar of een vast contract, maximaal 2 maanden. In de cao kunnen andere afspraken staan over de proeftijd van een tijdelijk contract. 

Als een tijdelijk contract korter duurt dan 6 maanden, dan is een proeftijd niet meer mogelijk. Bij contracten van 6 maanden of langer is de werkgever wel gerechtigd een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Cao

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers over onder andere de hoogte van de  salarissen, dienstroosters,  reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, verlofregelingen en loondoorbetaling bij ziekte. De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Elke sector of (groot) bedrijf - bijv. alle kappers, schoonmakers of KPN-medewerkers -  heeft een eigen cao. Waar een arbeidsovereenkomst geldt tussen één werkgever en één werknemer, geldt een cao voor een hele groep mensen. Van afspraken in de cao kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken in een individuele arbeidsovereenkomst.

Meestal staat in je arbeidsovereenkomst vermeld of er een cao van toepassing is en welke dat dan is. Zoek jouw cao op in het FNV cao overzicht.

Jongeren cao's

Het is behoorlijk lastig om goed te begrijpen wat er nou precies in je cao staat. Een aantal cao's is daarom vertaald naar een populaire versie. Hieronder een overzicht van cao's van sectoren waar veel jongeren werken.


Voor leden

Heb je een vraag over je cao?  Mail dan naar info@fnvjong.nl !

Agenda

Er staat nog niks op de agenda.

Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties