U bent hier

Waar wij voor staan

Wat wij de komende tijd in ieder geval willen bereiken is:

Ga naar: Voor de Politiek

Advies aan de overheid

FNV Jong vindt het belangrijk om jongeren een stem te geven in Den Haag. Daarom hebben wij een plek in de Sociaal Economische Raad (SER) veroverd. In de SER werken deskundigen zoals juristen en economen, werkgevers en werknemers samen om onze regering te adviseren op het gebied van werk en inkomen. Door advies te geven in de SER zorgen wij dat jongeren niet worden vergeten.

Er kan volgens FNV Jong nog veel verbeterd worden in het sociaal beleid van de overheid. Zo is er nog steeds een groot tekort aan goede stageplekken en banen voor studenten en pas afgestudeerden. Daarnaast is het voor jongeren vaak moeilijk om een vast contract te krijgen en een huis te kopen door de flexwet. Toch hebben we ook al aardig wat bereikt in de SER.

Wat heeft FNV Jong tot nu toe bereikt in de SER?

In het verleden hebben wij samengewerkt aan een advies aan de regering over mogelijke oplossingen om allochtone jongeren gelijke kansen te geven op de arbeidsmarkt als autochtone jongeren: Niet de Afkomst maar de Toekomst’. Ook heeft de regering door het FNV Jong Actieplan Jeugdwerkloosheid 250 miljoen euro vrijgesteld om jongeren door de crisis te helpen en meer banen en leerwerkplekken te creëren.

Verhogen van het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL)

Afgelopen jaar hebben wij ervoor gezorgd dat de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Daarnaast gaat het loon de komende jaren voor 18 tot en met 20 jarigen flink omhoog. Máar omdat wij bij FNV Jong niet stil zitten en vinden dat het nog beter kan, blijven wij ons inzetten voor de verhoging van het minimumjeugdloon en de verlaging van de leeftijdsgrens.

Terug naar overzicht


Verbeteren van de rechten voor flexwerkers

De positie van jonge flexwerkers is de laatste jaren verslechterd. Veel flexwerkers durven zich niet ziek te melden, krijgen geen veiligheidskleding of krijgen hun overuren niet uitbetaald. Bovendien krijgen de meeste flexwerkers een minder hoog loon en hebbben zij minder mogelijkheden tot scholing. Belachelijk vinden wij! FNV Jong zet zich daarom in om de rechten van jonge flexwerkers te verbeteren.

Terug naar overzicht


Meer en betere stages tegen een eerlijke vergoeding

Veel jongeren komen problemen tegen bij het vinden van een stage. Ook tijdens de stage krijgen ze vaak niet de begeleiding om er alles uit te halen en écht een beroep te leren. Wat ons betreft komt er betere stagebegeleiding en worden stagecontracten verplicht. Wij vinden dat iedere stagiair recht heeft op een vaste stagevergoeding van minimaal 250 euro per maand. Verder moet elk bedrijf één stageplek op de 50 werkplekken aanbieden zodat er voldoende stage- en leerwerkplekken komen.

Terug naar overzicht


Verminderen jeugdwerkloosheid

Jongeren worden twee keer zo hard getroffen door werkloosheid dan oudere, meer ervaren werknemers. Ook in economisch goede tijden. Wat ons betreft moeten jongeren een steuntje in de rug krijgen zodat zij zelfverzekerder zijn wanneer zij gaan solliciteren. Tijdens de studie dient al voorlichting te worden gegeven over de arbeidsmarkt. Naast het kennismaken met diverse beroepen moeten jongeren tijdig info en training krijgen over solliciteren en arbeidscontracten. Op deze manier kunnen jongeren in tijden van werkloosheid sneller hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht


Bijdragen aan goed en betaalbaar onderwijs

Nederland wil een kenniseconomie zijn. Dat betekent dat we voorop willen lopen in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor allerlei problemen in de samenleving. Of het nu om de zorg gaat (nieuwe behandelmethoden tegen bijv. kanker), de economie (stabiele economie, met baanmogelijkheden voor iedereen) of het milieu (nieuwe, duurzame energie)…. als je echt iets wilt bereiken moet je investeren in het onderwijs. In de kwaliteit van onderwijs, maar ook in de toegankelijkheid. Hoe meer jongeren studeren, hoe beter zij later vernieuwende ideeën kunnen uitwerken. Ook vergroot onderwijs de kans op een (goed betaalde) baan. Wat ons betreft kan in de toekomst iedereen, jong en oud, zich bijscholen en ontwikkelen.

Terug naar overzicht


Tegengaan van discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt

Wij geloven dat iedereen talenten heeft. En dat iedereen een gelijke kans moet krijgen om deze te ontwikkelen. Jongeren, ongeacht hun achtergrond, zijn de toekomst. Zij moeten dan ook, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgen zodra ze gaan werken en/of stage gaan lopen.

Terug naar overzicht
 

Een goed pensioen na een leven lang werk

Als je een leven lang hebt gewerkt wil je op oudere leeftijd een appeltje voor de dorst hebben. Het opbouwen van pensioen is dan een must. FNV Jong wil jongeren daarom die info geven die nodig is om ervoor te zorgen dat ze straks nog voldoende geld hebben om van hun vrije tijd te genieten. Wat ons betreft zal het in de toekomst voor iedereen mogelijk zijn om zonder zorgen te genieten van een goed pensioen.

Terug naar overzicht

Agenda

Er staat nog niks op de agenda.

Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties