U bent hier

Stel je kandidaat voor verkiezing sector FNV Jong

FNV Jong

FNV Jong is een sector van de vakbond FNV. We komen op voor de belangen van Jongeren (t/m 35) die studeren of stage lopen, met een (bij)baan, zonder baan, (die bijvoorbeeld stagelopen) en jongeren die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt.

FNV Jong geeft antwoord op vragen over werk en inkomen, daarnaast informeert FNV Jong jongeren over hun rechten en plichten op allerlei gebied. Maar FNV Jong voert ook actie! Bijvoorbeeld tegen het schuldenstelsel in het onderwijs! Of om het wettelijk minimum jeugdloon te verhogen. Of voor meer zekerheid, zoals bij Deliveroo om te zorgen dat riders een eerlijk contract krijgen.

Welke verkiezingen zijn er?

In de sector Jong vinden verkiezingen plaats van de sectorraad en het sectorbestuur.
De sectorraad wordt direct door alle leden gekozen en bestaat uit 20 leden. Zij zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid in de sector. Het sectorbestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit beleid. Het sectorbestuur wordt gekozen door de sectorraad en bestaat uit 7 leden.

Kandidaatstelling voor sectorraad en sectorbestuur vindt tegelijkertijd plaats. Je kunt je ook voor beide functies kandidaat stellen. Als je in beide functies gekozen wordt, moet je een keuze maken.

Actief worden in de sectorraad

Heb jij interesse in de rol van sectorraadslid (SR) of sectorbestuurslid (SB)? Stel je dan verkiesbaar! 

> Dit is het functieprofiel SR (pdf)

> Dit is het functieprofiel SB (pdf).

Planning

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

·        Kandidaatstellingsperiode: 7 t/m 18 januari 2019
Alle leden die lid zijn van een sector kunnen zich kandidaatstellen via de kandidaatstellingswebsite fnvverkiezingen.nl.

·        Toetsingsperiode: 28 januari t/m 17 februari 2019
Alle kandidaten worden beoordeeld door een toetsingscommissie.
De stappen in dit proces zijn:
- schriftelijke toets door de toetsingscommissie op basis van de kwaliteitseisen.
- kandidaten die door de schriftelijke toets zijn gekomen, hebben allemaal een gesprek met de toetsingscommissie. De toetsingscommissie beoordeelt op basis van het functieprofiel de benoembaarheid van kandidaten
- de sector Jong heeft voor de verkiezing van het sectorbestuur gekozen voor bindende toetsing. Dit betekent dat enkel de kandidaten die geschikt zijn bevonden door de toetsingscommissie op de kandidatenlijst geplaatst worden.
- de sector Jong heeft voor de verkiezing van de sectorraad gekozen voor niet-bindende toetsing. Dit betekent dat het kandidaten vrij staat om, ongeacht de uitslag van de toetsing, hun kandidatuur te handhaven. Op de kandidatenlijst wordt duidelijk gemaakt welk oordeel de toetsingscommissie had over de kandidaten.

·        Campagneperiode: 18 maart t/m 23 april 2019
De kandidaten kunnen campagne voeren.
Alle kandidaten worden tijdens deze periode op de FNV website getoond.
Tevens ontvangen alle kandidaten (indien gewenst) een digitale + geprinte flyer.

·        Stemperiode: 11 april t/m 23 april 2019
Leden kunnen met behulp van een unieke inlogcode, die ze per post en/of per mail hebben ontvangen, stemmen op de kandidaten in hun kiesgroep. Het stemmen gebeurt via de daarvoor ingerichte website.

> Zie het draaiboek verkiezingen (pdf) voor uitgebreidere informatie. 

Reglement

Op 9 november 2018 besloot het ledenparlement over het nieuwe reglement van de sector. In dit reglement zijn allerlei zaken opgenomen die van belang zijn bij de verkiezingen. Op 20 november heeft het algemeen bestuur het reglement vastgesteld.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over het verkiezingstraject in jouw sector, dan kun je die aangeven via onderstaand formulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Stel je vraag 

Sta jij goed geregistreerd?

Om te kunnen stemmen op de kandidaten binnen jouw kiesgroep én om je kandidaat te kunnen stellen in de juiste kiesgroep moet je goed geregistreerd zijn. Check daarom in MijnFNV of je sector klopt. Met jouw ‘Mijn FNV-account’ zie je welke gegevens van jou bekend zijn én je kunt ze wijzigen

 

 

Agenda

31 mei '19
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering FNV Jong
Restaurant Se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht Utrecht
Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties