U bent hier

Reactie FNV Jong op het regeerakkoord

Regeerakkoord is desastreus voor werkende jongeren

 

Vandaag hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het regeerakkoord tot 2021 gepresenteerd. Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarkt op een manier inrichten die volgens FNV Jong zeer schadelijk zal zijn voor studenten, jongeren met een bijbaan en starters op de arbeidsmarkt. FNV Jong maakt zich hier ernstig zorgen om.

Nu al hebben 500.000 jongeren een onzeker flexcontract, en het nieuwe kabinet lijkt dit alleen maar meer te willen maken. Het kabinet wil de verplichting tot het geven van een vast contract verlengen van 2 jaar naar 3 jaar. FNV Jong verwacht dat dit ervoor gaat zorgen dat nog meer jongeren in een onzekere constructie terecht gaan komen. Jongeren geven in grote getalen aan geen flexcontract te willen hebben, maar juist een vast contract te willen dat meer zekerheid geeft. De petitie van FNV Young & United die oproept tot een vast contract bij vast werk, een zeker inkomen voor werkende jongeren en een einde aan de voor-jou-tien-anderen-cultuur wordt massaal getekend. Een flexcontract zorgt ervoor dat jongeren minder snel aan kinderen denken, moeite hebben met het krijgen van een hypotheek en vaak niet weten of ze überhaupt de huur kunnen betalen aan het einde van de maand.

Deze constructie zorgt ervoor dat jongeren met een flexcontract vaker dan jongeren met een vast contract een burn-out oplopen. Jongeren tussen de 25 en de 35 hebben het vaakst burn-out klachten van alle leeftijdscategorieën, en het aantal jongeren met een burn-out stijgt nog steeds. FNV Jong is bang dat de combinatie van burn-outs en flexcontracten ervoor gaat zorgen dat de generatie jongeren van nu een verloren generatie worden, die al in het begin van hun loopbaan totaal opgebrand raakt. Dit is een erg zorgwekkende ontwikkeling waar meteen actie tegen genomen moet worden.

Ook studenten worden door het nieuwe kabinet niet ontzien. Het leenstelsel blijft, maar het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt wel gehalveerd. Dat is fijn voor nieuwe studenten, maar de studenten van nu blijven in de problemen. Een flexcontract zorgt ervoor dat je inkomen schommelt, wat ervoor zorgt dat het voor de gemiddelde student praktisch onmogelijk is om zonder schulden uit de studie te komen. Je begint je werkzame leven dus met een flinke financiële achterstand.

Een klein lichtpuntje is er wel: het ouderschapsverlof voor nieuwe vaders wordt verlengd naar zes weken, wat ervoor zorgt dat vaders na de bevalling langer tijd kunnen doorbrengen met hun kind. FNV Jong juicht dit toe, omdat hiermee ook de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt meer kracht krijgt. Vrouwen krijgen, ook door het krijgen van kinderen, gemiddeld nog steeds 16% minder betaald dan mannen. FNV Jong hoopt dat deze kloof snel wordt gedicht. Het nieuwe ouderschapsverlof voor vaders is hier een mooie stap voor.

Al met al zijn de plannen van het nieuwe kabinet een zorgwekkende ontwikkeling voor jongeren op de arbeidsmarkt. FNV Jong is strijdbaar om aan de politiek kenbaar te maken dat we deze nieuwe weg niet steunen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ieders hulp bij nodig. Ben jij ook strijdbaar om op te komen voor echt vertrouwen in de toekomst, en niet hoeven rouwen om de toekomst? Sluit je aan en doe mee!

Agenda

18 okt '18
Informatiebijeenkomst Masterclass 'Challenge the Future'
Centraal Vakbonds Huis, Hertogswetering 159 Utrecht
Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties