U bent hier

Waar wij voor staan

Wat wij de komende tijd in ieder geval willen bereiken is:

Ga naar: Voor de Politiek

Word nu lid van FNV Jong

Verhogen van het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL)

Wat ons betreft gaan de jeugdlonen flink omhoog en stoppen zij bij 18 jaar. Als volwassene krijg je allerlei verplichtingen waar je aan moet voldoen. Je huur, verzekeringen en boodschappen zijn net zo duur als voor ieder ander. Daartegenover hoort ook een volwassen loon.

Terug naar overzicht

Verbeteren van de rechten voor flexwerkers

De positie van jonge flexwerkers is de laatste jaren verslechterd. Veel flexwerkers durven zich niet ziek te melden, krijgen geen veiligheidskleding of krijgen hun overuren niet uitbetaald. Ook is de flexwet laatst tijdelijk verruimd voor jongeren onder de 27 jaar: zij mogen tot 2012 zelfs vier tijdelijke contracten krijgen voordat ze recht hebben op een vaste baan. Belachelijk vinden wij! FNV Jong zet zich daarom in om de rechten van jonge flexwerkers te verbeteren.

Terug naar overzicht

Meer en betere stages tegen een eerlijke vergoeding

Veel jongeren komen problemen tegen bij het vinden van een stage. Ook tijdens de stage krijgen ze vaak niet de begeleiding om er alles uit te halen en écht een beroep te leren. Wat ons betreft komt er betere stagebegeleiding en worden stagecontracten verplicht. Wij vinden dat iedere stagiair recht heeft op een vaste stagevergoeding van minimaal 250 euro per maand. Verder moet elk bedrijf één stageplek op de 50 werkplekken aanbieden zodat er voldoende stage- en leerwerkplekken komen.

Terug naar overzicht

Verminderen jeugdwerkloosheid

Jongeren worden twee keer zo hard getroffen door werkloosheid dan oudere, meer ervaren werknemers. Ook in economisch goede tijden. Wat ons betreft moeten jongeren een steuntje in de rug krijgen zodat zij zelfverzekerder zijn wanneer zij gaan solliciteren. Tijdens de studie dient al voorlichting te worden gegeven over de arbeidsmarkt. Naast het kennismaken met diverse beroepen moeten jongeren tijdig info en training krijgen over solliciteren en arbeidscontracten. Op deze manier kunnen jongeren in tijden van werkloosheid sneller hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht

Bijdragen aan goed en betaalbaar onderwijs

Nederland wil een kenniseconomie zijn. Dat betekent dat we voorop willen lopen in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor allerlei problemen in de samenleving. Of het nu om de zorg gaat (nieuwe behandelmethoden tegen bijv. kanker), de economie (stabiele economie, met baanmogelijkheden voor iedereen) of het milieu (nieuwe, duurzame energie)…. als je echt iets wilt bereiken moet je investeren in het onderwijs. In de kwaliteit van onderwijs, maar ook in de toegankelijkheid. Hoe meer jongeren studeren, hoe beter zij later vernieuwende ideeën kunnen uitwerken. Ook vergroot onderwijs de kans op een (goed betaalde) baan. Wat ons betreft kan in de toekomst iedereen, jong en oud, zich bijscholen en ontwikkelen.

Terug naar overzicht

Tegengaan van discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt

Wij geloven dat iedereen talenten heeft. En dat iedereen een gelijke kans moet krijgen om deze te ontwikkelen. Jongeren, ongeacht hun achtergrond, zijn de toekomst. Zij moeten dan ook, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgen zodra ze gaan werken en/of stage gaan lopen.   

Terug naar overzicht

Een goed pensioen na een leven lang werk

Als je een leven lang hebt gewerkt wil je op oudere leeftijd een appeltje voor de dorst hebben. Het opbouwen van pensioen is dan een must. FNV Jong wil jongeren daarom die info geven die nodig is om ervoor te zorgen dat ze straks nog voldoende geld hebben om van hun vrije tijd te genieten. Wat ons betreft zal het in de toekomst voor iedereen mogelijk zijn om zonder zorgen te genieten van een goed pensioen.

Terug naar overzicht

Agenda

Er staat nog niks op de agenda.

Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties