U bent hier

Oproepcontracten

Wanneer een werkgever je een oproepcontract aanbiedt, is het belangrijk om te weten om wat voor soort oproepcontract het gaat en welke rechten daarbij horen. Omdat er geen specifieke namen in de wet staan voor oproepcontracten, zijn er allerlei verschillende namen die worden gebruikt. Dit kan verwarrend zijn, maar grofweg bestaan er twee soorten oproepcontracten:

Oproepcontract met voorovereenkomst

De voorovereenkomst is eigenlijk de meest ‘losse vorm’ van een oproepovereenkomst, maar omdat het zo'n losse vorm heeft is dit ook de oproepovereenkomst die het minst gebruikt wordt. De werkgever is niet verplicht om je op te roepen als hij werk heeft en je bent ook niet verplicht gehoor te geven aan een oproep. Pas op het moment dat je wordt opgeroepen en je ook aan het werk gaat ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor zolang de oproep of de werkzaamheden duren. Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit soort overeenkomsten komt minder vaak voor dan de MUP-overeenkomst (zie hieronder). 

Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP)

Dit is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, alleen is onduidelijk wanneer en hoelang de werknemer het werk moet gaan doen. Er is schriftelijk afgesproken dat de werkgever de werknemer oproept als hij werk heeft (dit noem je een oproepclausule). In de arbeidsovereenkomst- MUP zijn geen vast aantal uren overeengekomen. Wat dat betreft kennen we twee typen arbeidsovereenkomsten-MUP,  namelijk: 

• Nul-urencontract 
Bij het nul-urencontract is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat je moet werken. Je mag de oproep alleen weigeren als je een goede reden hebt waarom je die dag of tijd niet kunt. Je werkgever hoeft alleen de uren die je werkt aan je te betalen. Als er geen vaste werktijden zijn afgesproken en je werkt 15 uur of minder per week dan moet je werkgever per oproep minimaal drie uur uitbetalen. Ook als je na één uur weer naar huis wordt gestuurd.

• Oproepcontract met urengarantie  
In de arbeidsovereenkomst is opgenomen hoeveel uur je minimaal en soms ook maximaal werkt. Een andere naam voor dit contract is een min-maxcontract. Ook bij dit contract is het zo dat je een oproep alleen mag weigeren met een goede reden of als je het afgesproken maximum aantal uren al hebt gewerkt. Het minimum afgesproken uren krijg je altijd, of je werkelijk zoveel hebt kunnen werken of niet. De werkgever mag je de niet-gewerkte uren niet later in laten halen. De uren die je meer werkt krijg je natuurlijk ook uitbetaald. Als er geen vaste werktijden zijn afgesproken en je werkt 15 of minder uur per week dan moet je werkgever per oproep minimaal drie uur uitbetalen. 

Oproepcontracten worden ook wel eens: ‘afroepcontract’, ‘stand-by contract’, ‘contract voor hulpkrachten’ of ‘los dienstverband’ genoemd. Let wel op, want het komt ook voor dat de naam ‘oproepcontract’ wordt gebruikt voor een arbeidsovereenkomst die dat helemaal niet is en andersom. Weet je niet zeker of je arbeidsovereenkomst een oproepcontract is?  Ga dan na of er een bepaling in het contract staat waarin wordt vermeld dat je opgeroepen kan worden, als je lid bent van FNV Jong kun je dit ook door ons laten doen. Het is namelijk niet belangrijk hoe het contract wordt genoemd, maar wat er in staat.

Nul-urencontract

Direct: Je hebt recht op loon over de gewerkte uren en minimaal 3 uur loon per oproep. Daarnaast heb je recht op het minimumloon, vakantiegeld, doorbetaalde vakantie en doorbetaling bij ziekte op de dagen waarop je bent ingeroosterd. Word je bijvoorbeeld ingeroosterd voor de woensdag tot en met zaterdag en je wordt donderdag ziek, dan heb je recht op doorbetaling van het loon over de dagen waarvoor je bent ingeroosterd. Let wel op dat er maximaal 2  wachtdagen opgenomen kunnen zijn in je arbeidsovereenkomst of cao waarover je geen loon krijgt bij ziekte.  

Na zes maanden: Veel werkgevers sluiten het eerste half jaar loondoorbetaling uit door een bepaling in je arbeidsovereenkomst op te nemen waarin staat dat je alleen uitbetaald krijgt over daadwerkelijk gewerkte uren. Na zes maanden is de werkgever verplicht om een vaste urenomvang op te nemen in de arbeidsovereenkomst (bijv. 10 uur per week). Je krijgt dan over deze uren ook je loon uitbetaald als er minder werk is of als je ziek bent. De arbeidsomvang wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van het aantal gewerkte uren per week over de laatste drie maanden. Heb je na zes maanden bijvoorbeeld de laatste drie maanden gemiddeld 12 uur per week gewerkt en de werkgever kan je maar voor 10 uur werk bieden, dan heb je recht op nog 2 uur doorbetaling van je loon. Het kan zijn dat de werkgever zelfs na deze zes maanden nog geen loondoorbetalingsplicht heeft, er moet dan een bepaling in de cao zijn opgenomen die dat toestaat. Sinds 1 januari 2015 zijn de regels hieromtrent aangescherpt om te voorkomen dat werknemers voor lange tijd in onzekerheid verkeren. 

Hulp bij je contract?

Weet je niet zeker of je eerlijk wordt behandeld door je werkgever? Stel je vraag door een mail te sturen naar info@fnvjong.nl en we helpen je graag verder.

Als je lid bent gaan we zelfs een stapje verder en kunnen wij je contract voor je nakijken en als het nodig is juridische hulp bieden. Wil je ook van deze voordelen gebruik maken? Word dan lid!

Nieuwsbrief

Wil jij ook handige informatie en tips in je mailbox ontvangen? En vind je het leuk om op de hoogte te blijven wat FNV Jong doet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Vind je het toch niet interessant? Dan kun je je gewoon weer afmelden!

Agenda

Er staat nog niks op de agenda.

Meer activiteiten

Volg FNV Jong

Acties

Meer acties